stropy drewniane w garazu i kotlowni

Techniczne aspekty projektów domów szkieletowych
adamkt
Posty: 4
Rejestracja: sob 06 lut, 2010

stropy drewniane w garazu i kotlowni

Post autor: adamkt » sob 06 lut, 2010

zastanawia mnie użycie stropów drewnianych w domu, chcialbym aby belki byly widoczne, czy sa jakiej problemy z przepisami p.poz w prawie budowlanym ? chyba nie, ale to nigdy nie jest tak do konca. chcialbym to sobie sam narysowac i dac komus do podbicia ale tez nie chcialbym wyjsc na kompletnego glupka. Zastanawiajaca jest zwlaszcza kotlownia na paliwa stale i garaz.
Załączniki
dow w sosnach koniec2.jpg


jerz100
Posty: 123
Rejestracja: wt 02 lut, 2010
Lokalizacja: Gródek

Post autor: jerz100 » śr 17 lut, 2010

Witam
Przepisy pożarowe nie określają z czego ma być wykonana konstrukcja stropu określa jedynie jaki warunki powinien spełniać strop pod względem pożarowym i jeżeli te warunki jest sie w stanie spełnic przy drewnianej konstrukcji stopu to niema przeciwwskazań w tym zakresie. W przypadku wądpliwości mozna zwrucić sie do powiatowej komendy straży pożarnej wydział prewencj.
jerz100

Kubaty
Posty: 191
Rejestracja: ndz 22 sie, 2004
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Kubaty » śr 17 lut, 2010

A jakie to niby przepisy określają "jaki warunki powinien spełniać strop pod względem pożarowym" w domu jednorodzinnym?
Ciekaw jestem, gdyż temat mnie również interesuje. Może Pan podać konkretne przepisy, bym mógł podeprzeć się nimi przy pozwoleniu na budowę.

jerz100
Posty: 123
Rejestracja: wt 02 lut, 2010
Lokalizacja: Gródek

Post autor: jerz100 » śr 17 lut, 2010

Po pierwsze "warunki techniczne......" a wszczególności Kasyfikacja pożarowa i z tym związana odporność ogniowa elementów budynków oraz przepisy w zakrwsie dostawu wody na cele gaśnicze i przepisy pozostałe przepisy o ochronie p.poż.
jerz100

Kubaty
Posty: 191
Rejestracja: ndz 22 sie, 2004
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Kubaty » śr 17 lut, 2010

Może trochę konkretniej i dokładniej? Ogólniki znamy. Jaki konkretnie przepis "warunków technicznych..." mówi o odporności ogniowej stropu w budynku jednorodzinnym?

jerz100
Posty: 123
Rejestracja: wt 02 lut, 2010
Lokalizacja: Gródek

Post autor: jerz100 » śr 17 lut, 2010

Hahahahaha, konkretnie to RMI z dnia 12.03.2009 r Dz. U. nr 56 poz. 461 wpowadzający zmiany do "Warunków technicznych ......" ogłoszonych w Dz. U. nr 75 poz. 690 z póżniejszymi zmianami, z dnia 12.04.2002
z tego co mi wiadomo brak tekstu jednolitego, część dotycząca klasyfikacji pożarowej budynków i przepisy p.poż.
Tyle konkretów, a jeżeli bedzie pan potrzebował przetłumaczenia z polskiegio na nasze służe pomocą na pana prośbę.
jerz100

Kubaty
Posty: 191
Rejestracja: ndz 22 sie, 2004
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Kubaty » śr 17 lut, 2010

Wybaczy Pan, pytałem o konkretny przepis "Jaki konkretnie przepis "warunków technicznych..." mówi o odporności ogniowej stropu w budynku jednorodzinnym?"
Nie potrafi Pan podać czegoś o czym pan pisze? Jak w takiej sytuacji miałbym zamówić u pan projekt jeżeli pan piszesz o czymś o czym nie ma pan pojęcia?
Może wypowiedzą się klienci pana jerz100.

jerz100
Posty: 123
Rejestracja: wt 02 lut, 2010
Lokalizacja: Gródek

Post autor: jerz100 » śr 17 lut, 2010

szanowny panie
jest to cały rozdział z wieloma paragrafami poczynając od paragrafu 207.
Przedmiotowy rozdział dotyczy wymogów jakie są stawiwne budynkom jak odnajdzie pan powyższy tekst RMI odnośnie "warunków technicznych.... " bedzie pan wiedział o czym piszę.
znajdzie pan w/w Dz.U. na stronie www.abc.com.pl

Z poważaniem
jerz100

adamkt
Posty: 4
Rejestracja: sob 06 lut, 2010

Post autor: adamkt » ndz 28 lut, 2010

Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

4) ZL IV - mieszkalne,

niski (N) "B" "B" "C" "D" "C"

Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku PM określa poniższa tabela:

Q Ł 500 "E" "D" "C" "B" "B"
§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
budynek mieszkalny jednorodzinny to: "budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku

§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,

2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
c) o kubaturze brutto do 1.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną,

3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.
Klasa odporności pożarowej budynku Klasa odporności ogniowej elementów budynku
główna konstrukcja nośna konstrukcja dachu strop1) ściana zewnętrzna1),2) ściana wewnętrzna1) przekrycie dachu3)
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 R E I 120 E I 120 E I 60 E 30
"B" R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 304) E 30
"C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 154) E 15
"D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-)
"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) -nie stawia się wymagań.
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się E I 60, a dla drzwi komór zsypu - E I 30.
2. Elementy budynku, o których mowa w ust. 1, powinny być nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo rozprzestrzeniających ogień:

1) elementów budynku o jednej kondygnacji nadziemnej:

a) ZL IV,
b) PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ/m2,

2) ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu i jego przekrycia w budynku PM niskim o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1.000 MJ/m2,

3) ścian zewnętrznych w budynku niskim ZL IV.
220. 1. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli:


Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej
ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć
1 2 3 4
Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW E I 60 E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW E I 60 E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 E I 60 E I 30
- w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) E I 120 E I 120 E I 60
Skład paliwa stałego i żużlownia E I 1201) E I 1201) E I 601)
Magazyn oleju opałowego E I 120 E I 120 E I 60

1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można umieszczać kotłów na paliwo stałe w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (ani stały, ani czasowy). Potrzebne jest wydzielone pomieszczenie techniczne o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m (dopuszcza się wysokość 1,9 m w istniejących budynkach), w którym możliwe jest spełnienie następujących warunków:
· wykonanie wystającego 5 cm ponad poziom podłogi fundamentu, na którym stanie kocioł;
· wykonanie kratki ściekowej w podłodze;
· wykonanie w całym pomieszczeniu podłogi z materiałów niepalnych, a jeśli to niemożliwe, obicie jej w miejscu, gdzie stanie kocioł, blachą stalową grubości 0,7 mm - tak by sięgała 0,5 m od krawędzi kotła;
· zamontowanie sztucznego oświetlenia (dobrze, jeśli w pomieszczeniu kotłowni może być również oświetlenie naturalne);
· zapewnienie swobodnego dostępu do kotła umożliwiającego jego czyszczenie i konserwację, a w tym celu - zachowanie minimalnych odległości kotła od ścian:

- 0,7 m od tyłu,

- 1,0 m z boków,

- 2,0 m od przodu kotła do przeciwległej ściany;
· wykonanie wentylacji grawitacyjnej składającej się z następujących elementów:

- nawiewu zapewniającego stały dopływ powietrza do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór o przekroju min. 200 cm kw. umieszczony na wysokości do 1 m nad podłogą,

- wywiewu przez oddzielny kanał wentylacyjny o przekroju minimum 14×14 cm, z wlotem umiejscowionym pod sufitem i wylotem wyprowadzonym ponad dach.

Ponadto jeśli w kotłowni ma się znajdować skład paliwa, to odległość między nim a kotłem nie powinna wynosić mniej niż 40 cm (niektórzy producenci kotłów zalecają nawet 100 cm).

Instalacja grzewcza

Kiedyś do kotłów na paliwa stałe wykonywało się tylko instalacje grzewcze typu otwartego z obiegiem grawitacyjnym. Obecnie możliwości jest więcej.
· Instalacja otwarta czy zamknięta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) kotły na paliwa stałe mogą pracować wyłącznie w instalacji typu otwartego. Taka instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, które mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia - otwartym naczyniem przelewowym zamontowanym powyżej najwyższego punktu instalacji (zazwyczaj najwyżej położonego grzejnika).

Takie rozwiązanie pociąga jednak za sobą konkretne ograniczenia. Po pierwsze, woda ma stały kontakt z powietrzem, co przyspiesza proces korozji grzejników. Po drugie, czasem trudno znaleźć miejsce na naczynie przelewowe. Po trzecie, utrudnione jest zastosowanie - jako wspomagającego urządzenia grzewczego - kotła gazowego (większość wiszących kotłów gazowych może pracować wyłącznie w instalacjach typu zamkniętego).

Z tego względu często stosuje się rozwiązanie polegające na podzieleniu instalacji centralnego ogrzewania na instalację typu otwartego, w której znajduje się kocioł, oraz instalację typu zamkniętego z grzejnikami. W takiej podzielonej instalacji naczynie przelewowe może się znajdować bezpośrednio w pomieszczeniu kotłowni; tamże można umieścić naczynie przeponowe zabezpieczające instalację typu zamkniętego.

adamkt
Posty: 4
Rejestracja: sob 06 lut, 2010

Post autor: adamkt » ndz 28 lut, 2010

Są to informacje ktore znalazłem w WT z 2003 roku. Nie rozumiem dla czego "ktoś" robi z tego wielką tajemnicę. pozdrawiam.

jerz100
Posty: 123
Rejestracja: wt 02 lut, 2010
Lokalizacja: Gródek

Post autor: jerz100 » ndz 28 lut, 2010

To nie żadna tajemnica, wystarczy przeczytać i wszystko jasne.

Dz. U. są ogólnie ostępne
jerz100

jerz100
Posty: 123
Rejestracja: wt 02 lut, 2010
Lokalizacja: Gródek

Post autor: jerz100 » ndz 28 lut, 2010

Ostatnia nowelizacja WT była w 2009 roku rato sie gnąc po najnowsza wersję.
jerz100

adamkt
Posty: 4
Rejestracja: sob 06 lut, 2010

Post autor: adamkt » ndz 28 lut, 2010

"1. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownie, składy paliwa stałego, żużlownie i magazyny oleju opałowego, a także zamknięcia otworów w tych elementach, powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż określona w tabeli:

Rodzaj pomieszczenia Klasa odporności ogniowej
ścian wewnętrznych stropów drzwi lub innych zamknięć
1 2 3 4
Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW E I 60 R E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW E I 60 R E I 60 E I 30
Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:
- w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW) E I 60 R E I 60 E I 30
- w budynku wysokim (W)
i wysokościowym (WW) E I 120 R E I 120 E I 60
Skład paliwa stałego i żużlownia E I 120*) R E I 120*) E I 60*)
Magazyn oleju opałowego E I 120 R E I 120 E I 60


*) Wymaganie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej.";

Czyli nie zmienia sie nic dla budynków jednorodzinnych, Jak to się ma w praktyce projektowej ? Myślę przyjąć drewno heblowane, a w kotłowni zastosować na sufit płyty gipsowe.ODPOWIEDZ

Wróć do „Projekty budowlane domów szkieletowych”