Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Uwagi inwestorów na temat firm wykonawczych
WWG
Posty: 34
Rejestracja: wt 17 lis, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: WWG » czw 02 lis, 2017

wykonawca pisze:Nawiązując jeszcze do poprzedniego postu tak wygląda korespondencja pana JANSENA z firmą współpracującą tu widać że nie chodzi o budowę domu ale o wyciagnięcie jak najwięcej kasy tak z klienta jak i z wykonawcy

W dniu 2013-04-23 08:28:43 użytkownik ww-garden <ww-garden@o2.pl> napisał:
Witam serdecznie,
Po przeanalizowaniu naszych umów i aneksów z całym szacunkiem stwierdzamy że decyzja Pana nieco wyprzedza ustalone warunki płatności , ponieważ płatność o której Pan wspomina może być realizowana po ukończeniu prac montażowych całego budynku a nie jedynie jego części a prace te nie są w żadnym dokumencie ograniczone terminami w związku z tą sytuacją faktura o której Pan wspomina nie będzie mogła być zrealizowana przed wykonaniem prac .
W przypadku dalszych niejasności prosimy o kontakt mailowy.

Niestety Ja tak jak inwestorzy dałem się naciągnąć myślę że takich firm jest dużo więcej
WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Działając na podstawie art. 24 § 1 k. c. oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), jako dysponenta wpisów pojawiających się w komentarzach internetowych na publicznym portalu internetowym Buduj z drewna.pl, niniejszym informujemy Państwa o bezprawnym charakterze oraz wzywamy do usunięcia wpisu zamieszczonego w dniu 30 Października 2017. w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Powyższy komentarz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat zawartej przez nas transakcji, naruszając przy tym dobra osobiste naszej firmy, jakim jest renoma i dobra sława i stanowiąc jednocześnie przestępstwo zniesławienia z art. 212 k. k. Jednocześnie prosimy o ujawnienie danych kontaktowych użytkownika "wykonawca", do którego wystosujemy wezwanie o złożenie oświadczenia o tym, że w przedmiotowym wpisie przywołane zostały nieprawdziwe informacje.
Brak usunięcia powyższego komentarza, tj. niezaniechanie naruszenia naszych dóbr osobistych, spowoduje wystąpienie przez nas z dalszymi roszczeniami, opisanymi w art. 24 k. c., w tym roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie, oraz wystąpienie na drogę sądowego postępowania cywilnego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty.

UZASADNIENIE

Komentarz umieszczony na prowadzonym przez Państwa portalu powołuje anonimową transakcję zarzucając nam nienależyte wykonanie zobowiązania, które nie miało miejsca. Autor komentarza całkowicie pomija okoliczność zawinionej przez niego niemożliwości terminowego wykonania zobowiązania . Na każdym etapie wykonania zobowiązania nasza firma działała rzetelnie i z najwyższą starannością, a tylko działania inwestora doprowadziły
do niemożności zrealizowania zapisów umowy. Sprawa powyższa będzie z naszej inicjatywy przedmiotem postępowania sądowego o rozwiązanie umowy z winy inwestora. Nadmieniam, że takie działanie autora wpisu może budzić podejrzenie co do zamiaru oszustwa producenta poprzez wyłudzenie odszkodowania. Wpis zamieszczony na Państwa portalu wpisuje się w nieuczciwe postępowanie co do naszej firmy.


Zarzut nienależytego wykonania przez nas zobowiązania podniesiony na publicznym portalu internetowym stanowi pomówienie naszej firmy o takie postępowanie, które narazi nas na utratę zaufania aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a które nigdy nie miało miejsca. Tym samym wyczerpuje znamiona zniesławienia opisane w art. 212 § 2 k. k., które to przestępstwo pozostaje zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do jednego roku.
Ponadto nieprawdziwy zarzut podniesiony w środkach masowego komunikowania powoduje naruszenie naszego dobrego imienia, wypracowanego przez lata rzetelnego wykonywania zadań, naszej renomy w branży i uznania klientów. Takie obniżenie wartości naszej firmy w oczach potencjalnych klientów już doprowadziło do spadku zamówień, a tym samym powstania po naszej stronie szkody majątkowej. Obok naprawienia szkody majątkowej, możemy także na podstawie art. 24 § 1 k. c. żądać od tego, czyje działanie powoduje naruszenie dobra osobistego, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego bądź zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie nieprawdziwego wpisu umieszczonego na Państwa portalu. Ufam, że jako portal o także wyrobionej w środowisku renomie, nie będą Państwo uczestniczyć w opisanych wyżej naruszeniach i niezwłocznie usuną bezprawny wpis,

Informujemy że gdy Administrator zareagowuje i usunie komentarze, zdejmuje z siebie odpowiedzialność za nie. Jednakże przy braku reakcji, to serwis bierze za nie odpowiedzialność i to serwis będzie stroną pozwaną, tak jakby sam był autorem komentarzy.

W razie wątpliwości co do przedstawionej sprawy, proszę o kontakt e-mailowy na adres naszej firmy World Wide Garden.


WWG
Posty: 34
Rejestracja: wt 17 lis, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: WWG » czw 02 lis, 2017

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Działając na podstawie art. 24 § 1 k. c. oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), jako dysponenta wpisów pojawiających się w komentarzach internetowych na publicznym portalu internetowym Buduj z drewna.pl , niniejszym informujemy Państwa o bezprawnym charakterze oraz wzywamy do usunięcia wpisu zamieszczonego w dniu 30 Paćdziernika r. w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Powyższy komentarz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat zawartej przez nas transakcji, naruszając przy tym dobra osobiste naszej firmy, jakim jest renoma i dobra sława i stanowiąc jednocześnie przestępstwo zniesławienia z art. 212 k. k. Jednocześnie prosimy o ujawnienie danych kontaktowych użytkownika "wykonawca", do którego wystosujemy wezwanie o złożenie oświadczenia o tym, że w przedmiotowym wpisie przywołane zostały nieprawdziwe informacje.
Brak usunięcia powyższego komentarza, tj. niezaniechanie naruszenia naszych dóbr osobistych, spowoduje wystąpienie przez nas z dalszymi roszczeniami, opisanymi w art. 24 k. c., w tym roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie, oraz wystąpienie na drogę sądowego postępowania cywilnego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty.

UZASADNIENIE

Komentarz umieszczony na prowadzonym przez Państwa portalu powołuje anonimową transakcję zarzucając nam nienależyte wykonanie zobowiązania, które nie miało miejsca. Autor komentarza całkowicie pomija okoliczność zawinionej przez niego niemożliwości terminowego wykonania zobowiązania . Na każdym etapie wykonania zobowiązania nasza firma działała rzetelnie i z najwyższą starannością, a tylko działania inwestora doprowadziły
do niemożności zrealizowania zapisów umowy. Sprawa powyższa będzie z naszej inicjatywy przedmiotem postępowania sądowego o rozwiązanie umowy z winy inwestora. Nadmieniam, że takie działanie autora wpisu może budzić podejrzenie co do zamiaru oszustwa producenta poprzez wyłudzenie odszkodowania. Wpis zamieszczony na Państwa portalu wpisuje się w nieuczciwe postępowanie co do naszej firmy.


Zarzut nienależytego wykonania przez nas zobowiązania podniesiony na publicznym portalu internetowym stanowi pomówienie naszej firmy o takie postępowanie, które narazi nas na utratę zaufania aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a które nigdy nie miało miejsca. Tym samym wyczerpuje znamiona zniesławienia opisane w art. 212 § 2 k. k., które to przestępstwo pozostaje zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do jednego roku.
Ponadto nieprawdziwy zarzut podniesiony w środkach masowego komunikowania powoduje naruszenie naszego dobrego imienia, wypracowanego przez lata rzetelnego wykonywania zadań, naszej renomy w branży i uznania klientów. Takie obniżenie wartości naszej firmy w oczach potencjalnych klientów już doprowadziło do spadku zamówień, a tym samym powstania po naszej stronie szkody majątkowej. Obok naprawienia szkody majątkowej, możemy także na podstawie art. 24 § 1 k. c. żądać od tego, czyje działanie powoduje naruszenie dobra osobistego, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego bądź zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie nieprawdziwego wpisu umieszczonego na Państwa portalu. Ufam, że jako portal o także wyrobionej w środowisku renomie, nie będą Państwo uczestniczyć w opisanych wyżej naruszeniach i niezwłocznie usuną bezprawny wpis,

Informujemy że gdy Administrator zareagowuje i usunie komentarze, zdejmuje z siebie odpowiedzialność za nie. Jednakże przy braku reakcji, to serwis bierze za nie odpowiedzialność i to serwis będzie stroną pozwaną, tak jakby sam był autorem komentarzy.

W razie wątpliwości co do przedstawionej sprawy, proszę o kontakt e-mailowy na adres naszej firmy World Wide Garden.

WWG
Posty: 34
Rejestracja: wt 17 lis, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: WWG » czw 02 lis, 2017

wykonawca pisze:Nawiązując jeszcze do poprzedniego postu tak wygląda korespondencja pana JANSENA z firmą współpracującą tu widać że nie chodzi o budowę domu ale o wyciagnięcie jak najwięcej kasy tak z klienta jak i z wykonawcy

W dniu 2013-04-23 08:28:43 użytkownik ww-garden <ww-garden@o2.pl> napisał:
Witam serdecznie,
Po przeanalizowaniu naszych umów i aneksów z całym szacunkiem stwierdzamy że decyzja Pana nieco wyprzedza ustalone warunki płatności , ponieważ płatność o której Pan wspomina może być realizowana po ukończeniu prac montażowych całego budynku a nie jedynie jego części a prace te nie są w żadnym dokumencie ograniczone terminami w związku z tą sytuacją faktura o której Pan wspomina nie będzie mogła być zrealizowana przed wykonaniem prac .
W przypadku dalszych niejasności prosimy o kontakt mailowy.

Niestety Ja tak jak inwestorzy dałem się naciągnąć myślę że takich firm jest dużo więcej
WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Działając na podstawie art. 24 § 1 k. c. oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), jako dysponenta wpisów pojawiających się w komentarzach internetowych na publicznym portalu internetowym Buduj z drewna.pl , niniejszym informujemy Państwa o bezprawnym charakterze oraz wzywamy do usunięcia wpisu zamieszczonego w dniu 30.Pańdziernika 2017 r. w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Powyższy komentarz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat zawartej przez nas transakcji, naruszając przy tym dobra osobiste naszej firmy, jakim jest renoma i dobra sława i stanowiąc jednocześnie przestępstwo zniesławienia z art. 212 k. k. Jednocześnie prosimy o ujawnienie danych kontaktowych użytkownika "wykonawca", do którego wystosujemy wezwanie o złożenie oświadczenia o tym, że w przedmiotowym wpisie przywołane zostały nieprawdziwe informacje.
Brak usunięcia powyższego komentarza, tj. niezaniechanie naruszenia naszych dóbr osobistych, spowoduje wystąpienie przez nas z dalszymi roszczeniami, opisanymi w art. 24 k. c., w tym roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie, oraz wystąpienie na drogę sądowego postępowania cywilnego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty.

UZASADNIENIE

Komentarz umieszczony na prowadzonym przez Państwa portalu powołuje anonimową transakcję zarzucając nam nienależyte wykonanie zobowiązania, które nie miało miejsca. Autor komentarza całkowicie pomija okoliczność zawinionej przez niego niemożliwości terminowego wykonania zobowiązania . Na każdym etapie wykonania zobowiązania nasza firma działała rzetelnie i z najwyższą starannością, a tylko działania inwestora doprowadziły
do niemożności zrealizowania zapisów umowy. Sprawa powyższa będzie z naszej inicjatywy przedmiotem postępowania sądowego o rozwiązanie umowy z winy inwestora. Nadmieniam, że takie działanie autora wpisu może budzić podejrzenie co do zamiaru oszustwa producenta poprzez wyłudzenie odszkodowania. Wpis zamieszczony na Państwa portalu wpisuje się w nieuczciwe postępowanie co do naszej firmy.


Zarzut nienależytego wykonania przez nas zobowiązania podniesiony na publicznym portalu internetowym stanowi pomówienie naszej firmy o takie postępowanie, które narazi nas na utratę zaufania aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a które nigdy nie miało miejsca. Tym samym wyczerpuje znamiona zniesławienia opisane w art. 212 § 2 k. k., które to przestępstwo pozostaje zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do jednego roku.
Ponadto nieprawdziwy zarzut podniesiony w środkach masowego komunikowania powoduje naruszenie naszego dobrego imienia, wypracowanego przez lata rzetelnego wykonywania zadań, naszej renomy w branży i uznania klientów. Takie obniżenie wartości naszej firmy w oczach potencjalnych klientów już doprowadziło do spadku zamówień, a tym samym powstania po naszej stronie szkody majątkowej. Obok naprawienia szkody majątkowej, możemy także na podstawie art. 24 § 1 k. c. żądać od tego, czyje działanie powoduje naruszenie dobra osobistego, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego bądź zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie nieprawdziwego wpisu umieszczonego na Państwa portalu. Ufam, że jako portal o także wyrobionej w środowisku renomie, nie będą Państwo uczestniczyć w opisanych wyżej naruszeniach i niezwłocznie usuną bezprawny wpis,

Informujemy że gdy Administrator zareagowuje i usunie komentarze, zdejmuje z siebie odpowiedzialność za nie. Jednakże przy braku reakcji, to serwis bierze za nie odpowiedzialność i to serwis będzie stroną pozwaną, tak jakby sam był autorem komentarzy.

W razie wątpliwości co do przedstawionej sprawy, proszę o kontakt e-mailowy na adres naszej firmy World Wide Garden.

WWG
Posty: 34
Rejestracja: wt 17 lis, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: WWG » czw 02 lis, 2017

wykonawca pisze:Witam
Czytając dyskusję na tym forum mogę potwierdzić to co robi firma World wide garden ze swoimi klientami
Robi to z wielką PREMEDYTACJA od samego początku z założeniem na naciągnięcie klienta.
Ze strony wykonawcy to wygląda tak .
Zamówienie i prośba o wycene
Po negocjacjach zamówienie na 1/3 kosztów budynku oczywiście należność za montaż po zakończeniu całości budowy.
Transport na teren budowy na określony termin.

Pomimo wywiązania się z umowy na dokończenie budowy czekam 5 lat oraz na wyrównanie należności za montaż, brak zapłaty dla przewożnika za transport, brak zapłaty za noclegi.
Pytając p. Jansena o termin zakończenia prac otrzymywałem podobne odpowiedzi jak inwestor ale przeważnie były to trudności z bankiem inwestora brak transzy płatności itp.
Najmocniejsza strona tej FIRMY to zastraszanie paragrafami to zresztą widać na forum.


POZDROWIENIA dla P. Jana Jansena od jednego z poszkodowanych wykonawców
I jeszcze proszę pojechać na niedokończoną budowę i dobrze zabezpieczyć bale na istniejących ścianach bo będą trudności z połączeniem 2 części umowy a nie mogę się do PANA dodzwonić ani nie odpowiada PAN na poczte
Szanowny użytkowniku pod nickiem "wykonawca"
Uprzejmie prosimy o posłanie faktur które według Pana/Pani pozostały niezapłacone (transport,noclegi) chętnie wyjaśnimy oraz przedstawimy dowody wpłat.
Pozdrawiamy
WWG

zbiegusek
Posty: 250
Rejestracja: czw 27 kwie, 2017

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: zbiegusek » czw 02 lis, 2017

Uuuu... Grubo. WWG się poczuło dotknięte. Ciekawe, czy prawdą jest, że kto głośniej krzyczy, ten ma rację? ;)

majek85
Posty: 240
Rejestracja: śr 23 paź, 2013
Lokalizacja: Malbork

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: majek85 » pt 03 lis, 2017

ta firma swoim zachowaniem wystawia sobie wystarczającą laurkę. Lepiej by już siedzieli cicho a tak potencjalny inwestor w wyszukiwarce google widzi tylko więcej tematów (oczywiście negatywnych ) na ich temat.

boruwa
Posty: 16
Rejestracja: pn 13 kwie, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: boruwa » sob 10 mar, 2018

Pani Doroto, Panie Jansen (mhmmm... firmo wwg-team), mam nadzieję, że otrzymaliście Państwo zawiadomienie o rozprawie. Miło mi będzie Państwa powitać 26 kwietnia 2018 roku w sali nr 159 o godzinie 10:00. Zapraszam Wszystkich chętnych do obejrzenia sobie przedstawicieli tej niezwykłej firmy... w akcji. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli, IV Wydział Karny, ul. Kocjana 3.

Marianna73
Posty: 1
Rejestracja: pn 07 maja, 2018

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: Marianna73 » pn 07 maja, 2018

Witam, chciałam zapytać czy rozprawa się odbyła, bardzo chciałam na niej być ale niestety nie mogłam w tym terminie. Pytam bo jestem również poszkodowana przez tę firmę i moja sprawa również znajdzie swój finał w sądzie.

boruwa
Posty: 16
Rejestracja: pn 13 kwie, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: boruwa » śr 06 cze, 2018

Rozprawa się odbyła, tak, oczywiście... Niestety taktyka firmy www.garden jest następująca: notoryczne unikanie rozpraw. Całkowita absencja. Nadsyłają jeszcze wyjaśnienia do sądu, ale w sprawach karnych nie jest to traktowane poważnie. Jak podczas wielu innych rozpraw w tym przypadku było podobnie. Nikt się nie pojawił, a Pani Dorota jak zwykle jest chora. Ciężko :)! Zaś sam Pan J.Jansen nie jest identyfikowalny dla prokuratury czy sądu. Osoby zainteresowane obdzwonię w ciągu tego tygodnia. A panią Mariannę proszę o kontakt w wypadku zainteresowania sprawą... Mój telefon: 533 500 515. Pozdrawiam wszystkich i... życzę zdrowia Pani Dorocie P. Niedługo następna rozprawa w lipcu, 19-tego, ta sama sala.

boruwa
Posty: 16
Rejestracja: pn 13 kwie, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: boruwa » śr 06 cze, 2018

Dodam jeszcze, że ten sędzia nie lubi być ignorowany.

radekkuc90
Posty: 3
Rejestracja: wt 30 sty, 2018

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: radekkuc90 » śr 13 cze, 2018

Zapewne grają na czas.

boruwa
Posty: 16
Rejestracja: pn 13 kwie, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: boruwa » pt 22 cze, 2018

Nie, oni grają na zwłokę, albo czekają na tuley'ę... :)

boruwa
Posty: 16
Rejestracja: pn 13 kwie, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: boruwa » pt 31 sie, 2018

Lipiec okazał się kolejnym ciężkim miesiącem dla WWG Team – chorzy, chorzy... wręcz umierający. Oby dotrwali do września! To już niedługo, jakże się cieszę :)

boruwa
Posty: 16
Rejestracja: pn 13 kwie, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: boruwa » wt 25 wrz, 2018

Niestety, 20.09.2018 roku, również nie miałem przyjemności spotkać się twarzą w twarz z team'em WWG. Nie doczekał się ich również przewodniczący składu sędziowskiego, ani cały skład. Oczekuję w tej sytuacji na działania PiP-u, czyli: Prokuratury i Policji.

WWG
Posty: 34
Rejestracja: wt 17 lis, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: WWG » pt 28 wrz, 2018

boruwa pisze:Pani Doroto, Panie Jansen (mhmmm... firmo wwg-team), mam nadzieję, że otrzymaliście Państwo zawiadomienie o rozprawie. Miło mi będzie Państwa powitać 26 kwietnia 2018 roku w sali nr 159 o godzinie 10:00. Zapraszam Wszystkich chętnych do obejrzenia sobie przedstawicieli tej niezwykłej firmy... w akcji. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli, IV Wydział Karny, ul. Kocjana 3.
WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Działając na podstawie art. 24 § 1 k. c. oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), jako dysponenta wpisów pojawiających się w komentarzach internetowych na publicznym portalu internetowym Buduj z drewna.pl , niniejszym informujemy Państwa o bezprawnym charakterze oraz wzywamy do usunięcia wpisu zamieszczonego w dniu 30.Pańdziernika 2017 r. w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Powyższy komentarz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat zawartej przez nas transakcji, naruszając przy tym dobra osobiste naszej firmy, jakim jest renoma i dobra sława i stanowiąc jednocześnie przestępstwo zniesławienia z art. 212 k. k. Jednocześnie prosimy o ujawnienie danych kontaktowych użytkownika "wykonawca", do którego wystosujemy wezwanie o złożenie oświadczenia o tym, że w przedmiotowym wpisie przywołane zostały nieprawdziwe informacje.
Brak usunięcia powyższego komentarza, tj. niezaniechanie naruszenia naszych dóbr osobistych, spowoduje wystąpienie przez nas z dalszymi roszczeniami, opisanymi w art. 24 k. c., w tym roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie, oraz wystąpienie na drogę sądowego postępowania cywilnego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty.

UZASADNIENIE

Komentarz umieszczony na prowadzonym przez Państwa portalu powołuje anonimową transakcję zarzucając nam nienależyte wykonanie zobowiązania, które nie miało miejsca. Autor komentarza całkowicie pomija okoliczność zawinionej przez niego niemożliwości terminowego wykonania zobowiązania . Na każdym etapie wykonania zobowiązania nasza firma działała rzetelnie i z najwyższą starannością, a tylko działania inwestora doprowadziły
do niemożności zrealizowania zapisów umowy. Sprawa powyższa będzie z naszej inicjatywy przedmiotem postępowania sądowego o rozwiązanie umowy z winy inwestora. Nadmieniam, że takie działanie autora wpisu może budzić podejrzenie co do zamiaru oszustwa producenta poprzez wyłudzenie odszkodowania. Wpis zamieszczony na Państwa portalu wpisuje się w nieuczciwe postępowanie co do naszej firmy.


Zarzut nienależytego wykonania przez nas zobowiązania podniesiony na publicznym portalu internetowym stanowi pomówienie naszej firmy o takie postępowanie, które narazi nas na utratę zaufania aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a które nigdy nie miało miejsca. Tym samym wyczerpuje znamiona zniesławienia opisane w art. 212 § 2 k. k., które to przestępstwo pozostaje zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do jednego roku.
Ponadto nieprawdziwy zarzut podniesiony w środkach masowego komunikowania powoduje naruszenie naszego dobrego imienia, wypracowanego przez lata rzetelnego wykonywania zadań, naszej renomy w branży i uznania klientów. Takie obniżenie wartości naszej firmy w oczach potencjalnych klientów już doprowadziło do spadku zamówień, a tym samym powstania po naszej stronie szkody majątkowej. Obok naprawienia szkody majątkowej, możemy także na podstawie art. 24 § 1 k. c. żądać od tego, czyje działanie powoduje naruszenie dobra osobistego, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego bądź zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie nieprawdziwego wpisu umieszczonego na Państwa portalu. Ufam, że jako portal o także wyrobionej w środowisku renomie, nie będą Państwo uczestniczyć w opisanych wyżej naruszeniach i niezwłocznie usuną bezprawny wpis,

Informujemy że gdy Administrator zareagowuje i usunie komentarze, zdejmuje z siebie odpowiedzialność za nie. Jednakże przy braku reakcji, to serwis bierze za nie odpowiedzialność i to serwis będzie stroną pozwaną, tak jakby sam był autorem komentarzy.

W razie wątpliwości co do przedstawionej sprawy, proszę o kontakt e-mailowy na adres naszej firmy World Wide Garden.

boruwa
Posty: 16
Rejestracja: pn 13 kwie, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: boruwa » sob 20 paź, 2018

"Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie nieprawdziwego wpisu..."

Proszę się stawić na wokandzie 06 listopada, a nie produkować tu bezcelowo...

WWG
Posty: 34
Rejestracja: wt 17 lis, 2015

Re: Opinie o firmie World Wide Garden - nowy wątek

Post autor: WWG » sob 03 lis, 2018

WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA

Działając na podstawie art. 24 § 1 k. c. oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1422), jako dysponenta wpisów pojawiających się w komentarzach internetowych na publicznym portalu internetowym Buduj z drewna.pl , niniejszym informujemy Państwa o bezprawnym charakterze oraz wzywamy do usunięcia wpisu zamieszczonego w dniu 20.10.2018 r. w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego wezwania. Powyższy komentarz rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat zawartej przez nas transakcji, naruszając przy tym dobra osobiste naszej firmy, jakim jest renoma i dobra sława i stanowiąc jednocześnie przestępstwo zniesławienia z art. 212 k. k. Jednocześnie prosimy o ujawnienie danych kontaktowych użytkownika "boruwa", do którego wystosujemy wezwanie o złożenie oświadczenia o tym, że w przedmiotowym wpisie przywołane zostały nieprawdziwe informacje.
Brak usunięcia powyższego komentarza, tj. niezaniechanie naruszenia naszych dóbr osobistych, spowoduje wystąpienie przez nas z dalszymi roszczeniami, opisanymi w art. 24 k. c., w tym roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie, oraz wystąpienie na drogę sądowego postępowania cywilnego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty.
UZASADNIENIE
Komentarz umieszczony na prowadzonym przez Państwa portalu powołuje anonimową transakcję zarzucając nam nienależyte wykonanie zobowiązania, które nie miało miejsca. Autor komentarza całkowicie pomija okoliczność zawinionej przez niego niemożliwości terminowego wykonania zobowiązania . Na każdym etapie wykonania zobowiązania nasza firma działała rzetelnie i z najwyższą starannością, a tylko działania inwestora doprowadziły
do niemożności zrealizowania zapisów umowy. Sprawa powyższa będzie z naszej inicjatywy przedmiotem postępowania sądowego o rozwiązanie umowy z winy inwestora. Nadmieniam, że takie działanie autora wpisu może budzić podejrzenie co do zamiaru oszustwa producenta poprzez wyłudzenie odszkodowania. Wpis zamieszczony na Państwa portalu wpisuje się w nieuczciwe postępowanie co do naszej firmy.

Zarzut nienależytego wykonania przez nas zobowiązania podniesiony na publicznym portalu internetowym stanowi pomówienie naszej firmy o takie postępowanie, które narazi nas na utratę zaufania aktualnych i potencjalnych kontrahentów, a które nigdy nie miało miejsca. Tym samym wyczerpuje znamiona zniesławienia opisane w art. 212 § 2 k. k., które to przestępstwo pozostaje zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do jednego roku.
Ponadto nieprawdziwy zarzut podniesiony w środkach masowego komunikowania powoduje naruszenie naszego dobrego imienia, wypracowanego przez lata rzetelnego wykonywania zadań, naszej renomy w branży i uznania klientów. Takie obniżenie wartości naszej firmy w oczach potencjalnych klientów już doprowadziło do spadku zamówień, a tym samym powstania po naszej stronie szkody majątkowej. Obok naprawienia szkody majątkowej, możemy także na podstawie art. 24 § 1 k. c. żądać od tego, czyje działanie powoduje naruszenie dobra osobistego, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego bądź zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Mając na względzie powyższe, prosimy o usunięcie nieprawdziwego wpisu umieszczonego na Państwa portalu. Ufam, że jako portal o także wyrobionej w środowisku renomie, nie będą Państwo uczestniczyć w opisanych wyżej naruszeniach i niezwłocznie usuną bezprawny wpis,
Informujemy że gdy Administrator zareaguje i usunie komentarze, zdejmuje z siebie odpowiedzialność za nie. Jednakże przy braku reakcji, to serwis bierze za nie odpowiedzialność i to serwis będzie stroną pozwaną, tak jakby sam był autorem komentarzy.

W razie wątpliwości co do przedstawionej sprawy, proszę o kontakt e-mailowy na adres naszej firmy World Wide Garden.ODPOWIEDZ

Wróć do „Opinie Inwestorów o firmach wykonawczych”