Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Wzór umowy o roboty wykonawcze między firmą a inwestorem
buncol7
Posty: 3
Rejestracja: pn 12 paź, 2015

Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Post autor: buncol7 » pn 12 paź, 2015

Witam
Mam zamiar podpisać umowę z pewną firmą, która ma wybudować domek letniskowy z bala 7 cm grubości o wymiarach 7x5 m.
Czy może ktoś z szanownych forumowiczów zerknąć na poniższy wzór umowy otrzymany przez firmę?
Czy zaliczka w kwocie 25% ceny, następnie 65%ceny przed zwiezieniem materiałów na budowę i tylko 10% wartości po zakończeniu budowy jest standardem?
Z góry dziękuję wszystkim za wszelką pomoc i sugestie.

Umowa
zawarta w dniu ............................ w (miejscowość)
.................................................................................................. pomiędzy:
................................................................................................................................
zamieszkały/a....................................................... przy ul. .................................................................................................................................
............................................
NIP ................................................................ legitymującym/ą się dowodem osobistym (seria i numer) Zwanym dalej Zamawiającym,
a
Firmą z siedzibą w
Reprezentowanym przez właściciela
zwanym/ą w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie o następującej treści:
Par. 1
Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania :
Dom drewniany o wymiarach………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par. 2
1.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać prace wstępnie do dnia (data)..........................................................................
Par. 3
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt do miejsca zamieszkania Przyjmującego lub innego wskazanego miejsca przez Przyjmującego następujące narzędzia i materiały niezbędne do wykonania prac:
.woda, prąd, sanitariat, nocleg dla montażystów, dozór materiału na działce w trakcie jego montażu dojazd do działki w przypadku braku dojazdu transport zastępczy.
.................................................................................................................................
co potwierdzone zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym.
2. Po zakończeniu prac Przyjmujący zamówienie obowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów i narzędzi na piśmie oraz zwrócić Zamawiającemu te, których nie zużył do wykonania prac najpóźniej do dnia odebrania przez Zamawiającego.
Par. 4
1. Rozpoczęcie wykonania prac nastąpi wstępnie nie później niż w dniu (data)
..................................................................
2. Przyjmujący może powierzyć wykonanie prac innej osobie lub firmie.
Odebranie zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, sporządzonego wspólnie przez strony.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy zadatek przepada na rzecz Przyjmującego.
4.Elementy domów drewnianych do momentu zapłaty są własnością firmy
5.Firma . na swoje prace udziela 24- miesięcznej gwarancji.
Par. 5
1. Przyjmujący zobowiązuje się do starannego wykonania prac. Szczegółowy opis prac zostanie zawarty w załączniku nr 1 do umowy.
2. Przyjmujący oświadcza, że wykona prace oraz że przysługiwać mu będą wyłączne prawa autorskie do całości .
Par. 6
1. Strony za wykonanie prac ustalają wynagrodzenie na netto................... zł. (słownie: .................. Vatu złotych).
2. W dniu podpisania umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma
3. Kwotę........................................ zaliczki na poczet wynagrodzenia, .
4. Pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający zapłaci w transzach w dniach
5. kwotę..........................................w dniu przystąpienia do prac budowlanych związanych z fundamentami oraz instalacjami
6. kwotę..........................................w dniu przyjazdu elementów domu na działkę
6. Transport...................................... w dniu dostarczenia elementów na działkę.
7. kwotę …………………………. po montażu domu w stanie surowym zadaszonym.
8. Wpłaty będą dokonywane w kasie firmy lub przelewem na rachunek bankowy firmy
9. Projekt budowlany w 4 egzemplarzach ..............
Par. 7
1. W przypadku nie wykonania prac w terminie, Przyjmujący zamówienie zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości ....0,02............% wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku wycofania się z umowy przez zamawiającego zadatek w całości przepada na rzecz przyjmującego zamówienie kosztem rekompensaty za poniesione straty które wynikają z rozwiązania umowy.W wypadku nie wpłacenia przez zamawiającego 30% zamówienia w dniu podpisania umowy a później wycofanie się z niej zamawiający uiści pełną opłatę w wysokości 50% zamówienia.
Par. 8
1.Wszelkie zmiany w niniejszej umowie muszą być dokonane pod rygorem nieważności i za obopólną zgodą umawiających się Stron.
Par. 9
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm. )
Par. 10
1.Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w
Par. 11
1.Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
Zamawiający Przyjmujący


nowaki
Posty: 1
Rejestracja: ndz 27 maja, 2018

Re: Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Post autor: nowaki » ndz 27 maja, 2018

czesć,
jesli to nie problem to skorzystam z TWojego wzory umowy ,
ja jedank rozoże te płatności inaczej , ja kupuję wszystkie materiały budowlane więc ekipa niewiele dokłada,
dlatego planuje 20%, 40% i 40%

ewaactiv
Posty: 1
Rejestracja: ndz 16 wrz, 2018

Re: Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Post autor: ewaactiv » ndz 16 wrz, 2018

dzieki za wzór

Awatar użytkownika
Czerwonacegla
Posty: 9
Rejestracja: pt 28 wrz, 2018

Re: Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Post autor: Czerwonacegla » śr 17 paź, 2018

Super! dziękuję, bardzo przydatny wzór. Niesamowicie mi się przyda w najbliższym czasie przy budowie domku :)
Dom jest tam, gdzie rodzina

wedkaaa
Posty: 7
Rejestracja: wt 23 lut, 2016
Lokalizacja: Rudniki
Kontakt:

Re: Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Post autor: wedkaaa » ndz 02 gru, 2018

Ja wolałem wzór umowy u prawnika zamówić. Za dwa wzory umów (dla klientów indywidualnych oraz dla firm) zapłaciłem 1700,00 zł . W umowie zawarte mam również warunki gwarancji i co podlega reklamacji. Jak ktoś zainteresowany mogę podesłać na email umowa stosowana przy zakupie i montażu domków letniskowych

wisniewski1
Posty: 2
Rejestracja: wt 12 lut, 2019

Re: Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Post autor: wisniewski1 » wt 12 lut, 2019

Witam, byłbym bardzo wdzięczny za przesłane takiej umowy. Moja poczta to wisniewski.1@o2.pl

wisniewski1
Posty: 2
Rejestracja: wt 12 lut, 2019

Re: Pomoc umowy budowa domku letniskowego

Post autor: wisniewski1 » wt 12 lut, 2019

wedkaaa pisze:
ndz 02 gru, 2018
Ja wolałem wzór umowy u prawnika zamówić. Za dwa wzory umów (dla klientów indywidualnych oraz dla firm) zapłaciłem 1700,00 zł . W umowie zawarte mam również warunki gwarancji i co podlega reklamacji. Jak ktoś zainteresowany mogę podesłać na email umowa stosowana przy zakupie i montażu domków letniskowych
Byłbym bardzo wdzięczny za przesłane takiej umowy na pocztę: wisniewski.1@o2.plODPOWIEDZ

Wróć do „Umowa o roboty wykonawcze”